Пелети

Пелети.com e един от най-добрите производители на дървесни пелети в България. Продукцията която произвеждаме е от най-висок клас EN+. През 2008 година, стартира първата линия за производство на дървесни гранули, които се произвеждат от висококачествен материал. Материала с който работим, се произвежда от сърцевината на широколистни и иглолистни дървета. Основния материал се състои от четири вида дървесина. Това са основните 4 компоненти, за производство на гранули от най-висок клас. При тях не се допускат примеси, от смола и други слепващи вещества. Клиентите които са пазарували висококалорични гранули от нашите складове, остават завинаги постоянни. Компанията и продуктите ни отговарят на стандартите за качество, посочени в Европейските стандарти на EN плюс. Сборът от няколко вида дървесина, спомага за повдигането на качеството на гранулите. Съдържанието на пепелта в котела, намалява до 3 %, а влажността на въздуха достига до 4 %. По този начин се повдига коефицента на полезно действие в котела.

Автоматизиран процес на горене в котела

При използването на пелети за отопление, процесът на горене в котела се извършва по следния начин. Първоначално програмата включва шнека, като завърта спиралата която зарежда определено количество гранули в гнездото на горелката. След това програмата включва нагревателя който започва да нагрява гранулите в гнездото. Това продължава около 2 – 3 минути, в зависимост от марката на горелката. Когато нагревателя стане червен, гранулите в гнездото на горелката се възпламеняват. В продължение на 2 – 3 минути процеса на горене в котела се увеличава постепенно. След това горенето се разраства, докато достигне до границите на температурата която е зададена. Когато температурата на водата достигне до 65 – 70 градуса, горелката изключва автоматично. При това положение температурата на водата се задържа около 30 минути, след което започва да спада. Когато температурата на водата спадне до минималните 45 градуса, горелката се включва автоматично.

Характеристика на пелети за отопление

Горивото от дървесни гранули, принадлежи към категорията горива от биомаса. То се произвежда автоматично чрез компресиране на мокри дървесни стърготини и зелени дървени стърготини. Формирането им в гранули с еднаква форма и размер от 6 милиметра, се осъществява чрез пелетна линия за производство на пелети. За разлика от другите горива от биомаса, дървесните гранули са по-лесни за използване и се нуждаят от по-малко пространство за съхранение. Те също са по-малко опасни за доставяне от другите горива и са по-изгодни поради високото им енергийно съдържание. Съдържанието им на влага е от четири до шест процента. Тези свойства и растителния лигнин, помага да се запази тяхната компактна структура и прави дървесните гранули перфектно гориво. Няма класификация на гранулите на базата на тип дървесина. Традиционните дървесни гранули се класифицират според количеството произведена пепел. Тази класификация се разделя на три степени. Премиум, стандарт и промишлени гранули.

Пелети премиум

Премиум гранули. Това е съдържанието на пепел от дървесни гранули, което е по-малко от един процент. Всяка маркирана премия за гранули трябва да може да покаже, че те са преминали или надвишили стандартите за горивата от дървесни гранули. Стандартите за горивата от дървесни гранули, се определят от Европейски стандарт EN 14961-2. В Съединените щати, тези стандарти са създадени от Pellet Fuel Institute (PFI) а в Европа от Deutsches Pelletinstitut или по-известен като ENPlus стандарт. Премиум гранулите изгарят чисто. Изгорелите гранули, произвеждат много малко пепел и създават по-малко вредни емисии. Изборът на висококачествени гранули ще ви помогне да извлечете максимална топлина от вашите гранули. Също така може да откриете, че гранулите могат да бъдат по-рентабилни от дървесния чипс. Тъй като те са направени от компресирани дървесни материали. Разходите за обработка и доставка, са по-ниски за дървесните гранули от другите дървени източници за отопление.

Пелети стандарт – съдържанието на пепел e между 1 и 2 %

Отличното качество на гранулите е от съществено значение за постигане на постоянен и оптимален процес на нагряване. Тъй като съществуват различни качества на горивото, за собствениците на печки и котли е от съществено значение да изберат подходящото качествено гориво, което най-добре пасва на техните инсталации. Ако не са адаптирани, недобросъвестният избор може не само да доведе до загуба на ефективност. Но и да наруши процеса на горене или да усложни поддръжката на инсталацията. Това е особено важно за по-малките котли и печки, които се използват в домашни условия. Тъй като допустимите отклонения са много по-ниски от котлите с по-голям капацитет. По-големите пелети в промишлеността не страдат толкова от този проблем. И затова могат да използват гранули с по-ниско качество, без да изпитват същите проблеми. Следователно, важно е да се знае, как да се идентифицират гранули с добро качество.

Гаранция за стандартните пелети

Най-добрата гаранция е да се разчита на сертификацията EN plus. EN plus е световна схема за сертифициране, която гарантира качеството на гранулите. Като я контролира по цялата верига на доставки. Действително, производителят се контролира, но всички заинтересовани страни влизат във веригата на доставки. Показателите са част от техническите изисквания и се контролират по време на процесите на сертифициране и надзор. Съдържание на пепел. Пепелта е остатъкът, останал след пълно изгаряне. Колкото по-ниско е съдържанието на пепел, толкова по-чисто ще изгори пелета и котелът ще функционира по-ефективно. Ниското съдържание на пепел намалява рутинното почистване и поддръжка. Температура на топене на пепел. Пепелта, показваща ниска температура на топене, ще се топи в най-горещите части на горивната камера. Тази твърда пепел, наречена „шлака“, ще създаде няколко проблема. Включително въздействие върху процеса на горене, блокиране на оборудването и увеличаване на разходите за поддръжка.

Качество на стандартните пелети

Дължина, диаметър и плътност в насипно състояние. Дължината и диаметърът са прости параметри, а обемната плътност трябва да се обясни като измерване на теглото на гранули на обем гранули в kg/m³. Важно е наличието на гранули с постоянна дължина, диаметър и насипна плътност. Тъй като котлите за дървесни гранули, са предназначени да използват гранули със стандартна енергийна плътност. Използването на грешни гранули ще повлияе на енергийната плътност. В случай на прекомерна енергийна плътност, вложената енергия в котела ще бъде твърде висока, което ще доведе до прегряване на горивната камера, докато недостатъчната енергийна плътност ще повлияе на ефективността и може да не генерира достатъчно топлина, за да работи системата. Прах. Малките дървесни частици, които се намират в торбите с пелети, показват ниско съдържание на прах. Това е важен фактор, тъй като това може да повлияе при съхранението, обработката, поддръжката, ефективността на горенето и емисиите на замърсители.

Отопление стойност и съдържание на влага

По-ниската топлинна стойност, изразена в киловати, отразява енергийното съдържание на гранулите. Това е вярно за мярката, получена като се вземе предвид влажността на горивото. Съдържанието на вода отразява количеството вода, което се съдържа в определено количество гранули и се изразява в проценти. Колкото по-ниско е нивото на влага в дървесните гранули, толкова по-висока е топлинната мощност на килограм. Стойността на киловатите, обикновено варира от 4,6 до 6,5 киловата. Но това зависи само от какъв материал са произведени гранулите. Механична издръжливост. Този параметър отразява устойчивостта на гранулите. Високата механична издръжливост означава, че гранулите са по-малко податливи на разрушаване и разпадане по време на транспортиране. Също така, когато гранулите преминават през шнековете, като по този начин се поддържа консистенцията на гранулите и се намалява прахта.

Промишлени пелети съдържанието на пепел е 3 или повече %

Индустриалните дървесни гранули, намират най-голяма употреба в електроцентралите за производство на електроенергия. Те могат да се използват и в комбинирани електрически и отоплителни инсталации и дори на по-малки отоплителни централи. В повечето случаи енергийните и отоплителните централи, в които се използват гранулите. Са преминали от въглища към дървесни гранули. В тези случаи, гранулите обикновено не се комбинират с други продукти от биомаса. Пелетите могат да се използват в цялата електроцентрала или на 1-2 котела в голямата електроцентрала. В някои случаи, енергийните и отоплителните централи, са в състояние да използват някои други горива. Например като газ, но някои електроцентрали напълно зависят от доставката на дървесни пелети. Електроцентралите, работещи на гранули, се нуждаят от тях през цялата година. Комбинираните електрически и отоплителни инсталации се нуждаят от много повече гранули през зимата.

Опазването на околната среда е от жизненоважно значение

Ниското съдържание на пепел в котела, доказва че в комина ще липсва черен дим. Когато се ползва висококачествена дървесина, изгарянето на дървесните гранули в котела, става почти на сто процента. При пълното изгаряне на дървесината в котела, няма отделяне на изгорели газове и токсичен дим. Това показва че дървесните гранули, имат екологично чисто съдържание и не замърсяват околната среда. В съвременния живот, замърсяването на околната среда оказва лошо въздействие върху здравето на хората. От замърсяването на околната среда, зависи здравето и продължителността на човешкият живот. Хората трябва да се борят срещу замърсяването и безконтролното използване на природните ресурси. Когато се използват въглища и некачествени ресурси за отопление, въздухът в атмосферата се наслоява с въглероден диоксид. Въпроса с премахването на вредните емисии от атмосферата, става глобален проблем който вълнува почти цялото човечество.

Ниското съдържание на пепел показва качеството на пелетите

Нашата висококалорична продукция, дава най-ниско съдържание на пепел в котела във сравнение със всички останали. Това се дължи на високата калоричност, която достига до 6.5 киловата. Ако използвате висококалорични пелети, такива каквито предлага нашата фирма, гарантираме Ви че ще чистите котела един път в месеца. При използването на този вид дървесина, изгарянето в котела се осъществява на 97 процента. Съдържанието на пепелта в котела достига до 3 процента. Когато използвате некачествени гранули, изгарянето в котела се осъществява на 65 – 70 процента. Това показва че количеството пепел в котела е много голямо, което е извън определените норми. Количеството пепел, зависи само от качеството на дървесината от която се произвеждат гранулите. Информация, снимки и видео материал, ще намерите в Facebook и на страницата ни в You Tube. Не забравяйте да посетите и другите ни страници. За доставка на калорични пелети, потърсете фирма ПEЛЕТИ.COM