2022-05-25

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Дървесни Пелети

дървесни пелети

Дървесни пелети

Дървесни пелети това е бъдещата алтернатива в отоплението, което навлиза много бързо в домакинството през последните няколко години. Най-големите потребители на пелети в момента са всички страни от Европа, Япония, САЩ и Канада. В тези страни пелетите се използват не само за производство на промишлено гориво. Те се използват но за отопление на къщи, апартаменти и вили. Топлината от изгарянето на пелетите е по приятна, от топлината получена чрез изгаряне на дърва и въглища. Много често дървесните еко брикети, както още се наричат, се използват в домашни камини. Това е печка с открит пламък, която се поставят вътре в стаята. Тя отдават топлина за сметка на топлинното излъчване или чрез конвекция.

За какво се използват дървесните пелети ?

Дървесни Пелети. Този тип топлинно излъчване от камината, се възприема като един от най-комфортните начини от хората. Топлинните гранули се поставят в отоплителни устройства или в котел с горелка. В тях има вградена автоматична програма с режим на действие. Повечето станции, жилищни кооперации, предприятия и електростанции в Европа, работят с дървесни гранули. Те доставят висока мощност на отопление. Пелетите се произвеждат от напълно сушени и пресовани стърготини, талаш или дървен прах. Те може да се използват както за отопление на жилищни и търговски сгради, така и за производство на електроенергия. Дружеството на Пелети.com са производители на няколко вида висококачествени пелети. Те отговарят на най-високи изисквания. Голяма част от дървесните пелети, се изнасят за Гърция и Италия, а останалата част задоволява вътрешния пазар.

От какво се произвеждат Дървесни пелети ?

Дървесни Пелети. Пелетите, се произвеждат от сърцевината на широколистни и иглолистни дървета. Това гарантира, най-добротото качество на пелети в България от клас EN1++. Високото качество на нашите пелети е гарантирано от производствените машини, с които се произвежда суровината. Както и технологията за придобиване и контрола на качеството. Произвеждаме Висококачествени пелети от най-висок клас, с най-голяма калоричност от 6.5 киловата. Те са предназначени за износ, тъй като цената на този вид пелети достига до 250 евро на тон. За вътрешния пазар, произвеждаме също така висококачествени пелети, с калоричност от 6.5 киловата. Те са предназначени за капризни горелки с малка мощност. Изгарянето на пелетите, се осъществява на 100 процента, след което не се образува шлака. Съдържанието на пепелта в котела е до три килограма, който се почиства един път на месеца.

Изгарят ли пелетите на 100% ?

Дървесни Пелети. Това означава че изгарянето става на сто процента и отвора на комина не се задръства. Всички Пелети се произвеждат от сърцевината на широколистни и иглолистни дървета. Пелетите нямат примеси на кори и смоли. Причината за високото качество от 6.5 киловата се определя от примеса на няколко вида дървесина. Тази комбинация от примеси, образува висока степен на изгаряне в котела и калоричността на пелета нараства значително. При процеса на работа в котела, изгарянето се забавя значително. Поради високата калоричност, употребата на пелети намалява. Така ако сте използвали пелети от нисък клас и количеството което сте използвали е било 10 чувала. При този вид пелети от висок клас ще използвате само 8 чувала.

Кое повдига калоричността на дървесни пелети ?

Дървесни Пелети. Калоричността на пелетите се определя от съдържанието на кора в дървесината. Употребата на кора от дървета, в производството на пелети, води до ниска калоричност. Причината за това е, фотосинтезата, която се развива върху кората на дърветата. При дъждовно време, кората на дървото попива известно количество вода. След това слънцето започва да пече кората на дървото, докато изсъхне. И така отново и отново, кръговрата се повтаря милиони пъти. По този начин в продължение на години, кората на дървото променя своята структура и става твърда. А именно този дългогодишен процес, води до отслабване на качеството на корите от дърветата. За това, употребата на кора от дървета не е желателно да се прилага в производството на пелети. При обикновените пелети, калоричността започва от 4.6 киловата и достига до максимум 5.1 киловата. Това показва че те са с ниско качество и съдържат кора от дървета.

Какви проблеми може да се появят ако в съдържанието на пелетите има кори ?

При употребата на тези видове пелети се получават следните проблеми. Запалването на пелета в горелката, става много трудно и котела започва да пуши. Това е признак че пелета съдържа примеси от кора на дървета и той не е изсъхнал достатъчно добре. Такива Пелети се продават на пазара от порядъка на 280 лева до 360 лева на тон. Това са ниско качествени пелети, с които можете само да си навлечете куп неприятности и проблеми в котела и горелката. Ако искате да изкарате зимният сезон с по малко от 3 тона пелети, потърсете услугите на Пелети.com.

Сайта е изработен от Seo-visia.com