екологично чисто

Екологично чисто отопление с пелети

Екологично чисто. Един от въпросите, който си задава всяко едно домакинство в Европа, е отоплението през зимата. Изборът за екологично чисто отопление, за сега е единствено отоплението с дървесни пелети. Отопление с дърва, въглища и мазут не е екологично чисто решение. Всеки вид отопление от своя страна си има предимства и недостатъци. От три-четири години на пазара, става популярен още един вид гориво – дървесните пелети. Пелетите са ефективно и чисто биологично гориво, което се извлича от сърцевината на дървета. Те се считат за въглеродно неутрално гориво, при което не се отделят вредни химически вещества. Пелетите са екологично чисто, неутрално по отношението на въглеродният двуокис гориво, което се произвежда от дървесина. Пресоват се под високо налягане, без да съдържат лепила и други свързващи вещества.

Екологично чисто отопление

Те осигуряват комфорт, който е несравним с другите видове горива, като въглища, дърва и мазут. При тях не се отделя черен дим, няма цепене, рязане и подреждане, в сравнение с дървата. Мястото за съхранение е пет пъти по-малко в сравнение с дървата и въглищата. Най-важното при тях е чистотата при изгарянето. Дървесните пелети са логичното продължение, на класическото отопление с дърва. Пелетите са единственото органично гориво, с което се гордеят еколозите и природозащитниците. Високо качественото изгаряне на пелетите в котела, спомага да няма отделяне на вредни емисии. Дървесните пелети са енергията на бъдещето, в Европа и в другите страни. Модерната технология с която разполагат много домакинства, дава голямо предимство при отоплението с пелети.

Екологично чисто висококалорични пелети

В сравнение с въглищата и дървата за огрев, при тях се отделя много повече топлина. Коефициентът на полезно действие в котела, е много по-голям и ефективен в сравнение с другите видове отопление. Качеството на пелетите, се определя от тяхната калоричност и пепелното им съдържание. Калоричността на пелетите се равнява на 1 килограм гориво, получено при пълното им изгаряне. Ако желаете да използвате екологично чисти пелети, потърсете услугите на Пелети.com.