2022-06-26

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Иглолистни пелети

иглолистни пелети

Иглолистни пелети

Производство и доставка на иглолистни пелети клас EN PLUS A1. Те са висококалорични и изгарят почти напълно, като предават много добра топлина. Температурата на топене на иглолистните пелети, достига до 800 градуса в котела. Това показва че изгарянето става почти на 80 %. Единственият проблем, на пелетите е, че при тях се отделя малко повече прах. Но въпреки това, тяхното търсене в България, продължава значително много. Това е алтернативно и евтино гориво, в сравнение със всички горива за отопление. При иглолистните пелети, не се отделят вредни емисии и изгарянето в котела става отлично. Те се добиват, от иглолистна дървесина, която се произвежда от иглолистен материал. Това са дървета предимно от Ела, смърч и бор. Технологията по която се произвеждат, е почти еднаква с тази на производството на широколистните пелети. Ако имате нужда, да си закупите иглолистни пелети, потърсете услугите на ПEЛЕТИ.COM

Качествени ли са иглолистните пелети ?

Единствената разликата е тази, че иглолистните пелети изгарят много бързо. Иглолистните пелети, отговарят на всички европейски изисквания, по качество и технологията. Производството на този вид пелети, се извършва под високо налягане. Използването на иглолистните пелети, осигурява несравним комфорт, поради почти пълното им изгаряне. Те са изключително много плътни и имат ниско съдържание на влажност. Влажността при иглолистните пелети, е в границите от 3 до 5 %, при което, те изгарят с много висока ефективност. При тях отвора на комина трябва да бъде голям. Ако отворът на комина е малък, самото възпламеняване в котела става по-трудно. В котела трябва да има достатъчно въздух, за да може да има нормално изгаряне. Неправилното горене на пелетите в горивната камера в котела, може да доведе до изгасване на самата горелка. Иглолистните пелети, се произвеждат в различни цехове по специална рецепта. Тяхната калоричност, може да достигне най – много до 5.0 kw.

Как да разпознаем иглолистните пелети ?

При закупуването на иглолистни пелети, трябва да очаквате че тяхната калоричност, не може да бъде по висока от 5 киловата. Това са пелети от среден клас, които горят нормално и отделят малко повече пепел. Цената на този вид пелети, е около 350 лева в зависимост от фирмата която ги предлага. Когато купувате иглолистни пелети, на чувалите трябва да има надпис че тези пелети са произведени от иглолистна дървесина. Всички надписи по чувалите на иглолистните пелети, трябва да отговарят на стандартите изписани върху тях. От иглолистните пелети, не може да очаквате изгарянето да става на 100 %. Чувалите в които се съхраняват иглолистните пелети, трябва да са обозначени с инициалите на ела, бор или смърч. Тези инициали се обозначават върху чувалите задължително, за да може потребителите да ги разпознават. По този начин, потребителят е сигурен че използва пелети от иглолистна дървесина. Ако чувалите нямат надпис, това означава че пелетите са некачествени.

Сайта е изработен от Seo-visia.com