2022-05-25

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Качествено отопление

качествено отопление

Качествено отопление

Качествено отопление. Дървесните пелети са биомаса гориво, които първоначално се рафинира и след това се пресова под високо налягане. Те са много ефикасен източник на топлинна енергия. Тяхното съдържание на влага и пепел е много по ниска, в сравнение с дървата за отопление. Отоплението с дървесните пелети предлага различни предимства пред конвенционалните изкопаеми, като дърва, въглища и други форми за отопление. Заместването на дървесните пелети с дърва и въглища, намаляват емисиите на въглероден диоксид. По този начин не се замърсява въздушното пространство. Класифицирано като гориво от биомаса, дървесните пелети са устойчив продукт, който намалява замърсяването на околната среда. При изгаряне на пелети в котела, не се отделят вредни емисии във въздушното пространство. Сравнение с отоплението на природен газ, дървата, въглища и изкопаеми, дървесните пелети са ефективен източник на енергия.

Качествено отопление с пелети

С използването на дървесни пелети, разходите за отопление се намаляват, тъй като те са екологичен чист продукт. Те са по-чисти, по-удобни и по лесно се съхраняват в сравнение с дървата за огрев. При тях изгарянето се осъществява на 80 -90 % и не се отделят вредни емисии, които да замърсяват околната среда. Предимствата на дървесните пелети са, че при тях калоричността е много по-висока от калоричността на дървата. Остатъка от пепел е нищожен, горивният процес е напълно автоматизиран, а топлинният комфорт който създават е несравним. Дървесните пелети са чисто въглеродно неутрално гориво. При тяхното изгаряне вредните емисии намаляват драстично и не се замърсява природната среда. Ниското съдържание на влага, бързото запалване и минималното съдържание на пепел в котела, е най-голямото предимство при тяхното използване. Отоплението с въглеродно неутрално гориво като дървесните пелети е много по-чисто за нашата еко система, в сравнение с другите изкопаеми.

Качествено отопление с дървесни пелети

Дървесните пелети са въглеродно неутрално гориво. Чрез тяхното изгаряне се намаляват вредните емисии, които се образуват при изгарянето на дърва и въглища. Ниското съдържание на влага, бързото запалване и минималното съдържание на пепел в котела е най-голямото предимство при тяхното използване. Те отговарят на най-високите стандарти в енергийната индустрия. Топлината и уюта, който те създават не може да се сравни с отоплението на природен газ, дърва и въглища. Класификацията на дървесните пелети, не може да се сравни с никой друг горивен продукт в отоплението. При тях единствения недостатък е в избора на качеството на дървесните пелети. Изчисленията доказват, че един тон дървесни пелети, заместват 120 литра мазут за горене. Разходите за отопление се намаляват до 40 % а вие получавате уют и качествена топлина. Качеството на дървесните пелети се определя от производствената суровина, примесите на кори от дърветата и сушилната камера през която преминават.

От какво зависи качеството на пелетите

Много важна роля играе температурата на пресоването. Пелетите излизат под висока температура от пресата. След това се охлаждат, за да се постигне висока степен на слепване. Те се охлаждат и обдухват до стайна температура, преди да се откарат за пакетаж. Примесите от няколко вида дървен материал, като бук, дъб, габър и черен бор, дават най-добрата калоричност. Те са от порядъка на около 6.5 киловата, в сравнение с обикновените пелети. При използването на този вид пелети, се усеща голямата промяна на топлина и изразходването на количеството пелети за сезона. За да се постигне отлично качество на материала, суровината трябва да премине през няколко подготвителни етапа. С тези висококачествени пелети, можете да изкарате целият зимен сезон само с 3 тона пелети. Ако желаете да изкарате зимата с по малко от 3 тона пелети, потърсете фирма – Пелети.com.

Сайта е изработен от Seo-visia.com