2022-05-25

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Полезни съвети

полезни съвети

Полезни съвети

Има най-различни видове уреди за пелети, използвани за отопление с пелети, включително пелетни печки и пелетни котли. За по-подробна информация относно уредите за пелети, моля, прочетете информационния лист за пелетни печки и пелетни котли. Мислите да закупите пелетна печка или котел ? Научете повече за правилното поставяне и поддръжка на пелетни печки и котли. Полезни съвети и често задавани въпроси за уреда за пелети. Какви фактори определят местоположението на уреда ? За максимална наслада и ефективност на отоплението. Основната зона за живеене, където семейството прекарва свободно време и осигурява топлинен поток към други зони, обикновено е силно предпочитано място за печката. Специалистът за отопление на пелети взема предвид следните фактори. Когато определя дали изискванията за монтаж могат да бъдат изпълнени в предпочитаното от собственика на жилището.

Полезни съвети за димните газове на печката

Това може би е ограничен от фактори като препятствия за вертикално отпускане през тавана и покрива или от разстоянието до външна стена за хоризонтално отваряне. Външен въздух за изгаряне, ако е необходимо. Трябва да се изготви от одобрено място. Изисквания за пространство. Трябва да отговаря на минимални хлабини между печката и комина. Може да се желае повече място от необходимия минимум, за да се осигури място за удобна работа и обслужване. Полезни съвети. Електрически изисквания. Близост до правилно окабелен контакт. Какви са моите решения за защита на пода? Подът трябва да бъде защитен съгласно инструкциите на производителя на пелетната печка. Минималният размер на негоримия протектор за пода е ясно посочен в инструкциите за монтаж. Изборът на подходящ материал обикновено изисква професионална помощ, освен ако в дома вече не се предлага подходящо огнище.

Какви електрически изисквания трябва да се проверяват ?

Вградените уреди може да изискват допълнителен защитен слой, като въздушно пространство между уреда и защитния под. Продавача или специалиста който инсталира печката трябва да провери предвидения контакт на уреда за правилно напрежение, земя и полярност. Електрическата верига, която ще се използва, трябва да има правилно номинален прекъсвач. Има ли специални изисквания за мобилните домашни инсталации? Избраният от вас модел трябва да бъде одобрен за използване в мобилна къща. Министерството на жилищното строителство и градоустройството на Република България поставя допълнителни изисквания. Към уредите за изгаряне на твърдо гориво, инсталирани в мобилните къщи, които са изброени в инструкциите за инсталиране на производителите на печки. Правилното обезвъздушаване е от съществено значение за правилното функциониране на уреда.

Какви са целите на вентилационните системи ?

Безопасността на жилищата, честотата на поддръжка и вътрешната среда. Пелетните печки произвеждат малко или никакъв видим дим след запалване. Но отработените газове, фината пепел и водната пара трябва да се преместват безопасно от уреда на открито, без да изтичат в помещението. Целта на всички отдушници е да премахнат страничните продукти от горенето, получени по време на нормална работа. За повечето проекти комина е механичен: вентилатора издухва страничните продукти от изгарянето и извежда въздух, необходим за изгарянето в огъня. Някои модели печки работят без вентилатор за въздух за горене. Вместо това те използват естествена тяга както за всмукване на отработените газове, така и за входящия въздух.

Какви материали и продукти могат да се използват за обезвъздушаване на пелетни печки ?

Продуктът, специално тестван и описан за използване с пелетни печки, е вентилационна тръба, обозначена като тествана. Вентилационна тръба е двустенна тръба; вътрешната тръба от неръждаема стомана, която носи изпускателните продукти, е отделена от външната стена с въздушно пространство. Тръбните съединения трябва да бъдат херметични, за да се предотврати изтичането на отработените продукти през вентилационния отвор под налягане да изтичат в помещението. Печките, тествани и изброени с изискванията за вентилация, не могат безопасно да бъдат обезвъздушени със заместващи материали. Вентилационните материали и продукти, които не трябва да се използват към вентилиращите пелетни уреди, включват: Сушилня, Вентилатор за газ и пластмасова тръба. Тръба за печка с една стена. Пелетните комини за камини и самостоятелни печки често се вентилират в съществуващите зидани и фабрично изградени камини и комини на дърва.

Полезни съвети и инструкции за монтаж на кюнци и димоотводи

Коминът трябва да бъде проверен преди монтажа, за да се гарантира, че той е чист, механично здрав и отговаря на изискванията за безопасност. Инструкциите за монтаж на кюнците и димоотводите на производителя печката може да изискват здрава връзка на комина с метална облицовка, като кюнци или димоотводи. Вентилационните отвори или решетките на фасадите на печки и камини, които осигуряват охлаждащ въздух към външната обвивка на камината, не трябва да бъдат затворени. Трябва да се има предвид достъпът за почистване на печката и поддръжката. Какви са опциите за оформление на вентилацията? Механични изпускателни газове: Хоризонтално отваряне на страничната врата на печката. Неизменно най-евтината система за обезвъздушаване. Недостатък на потенциален дим в къщата в случай на прекъсване на електрозахранването. Или на компонента или намаляване на налягането в къщата. Хоризонтален отдушник с резервно вертикално отваряне.

Полезни съвети за вертикална вентилация през тавана и покрива

Предпочитан хоризонтален метод, който избягва проблеми с вентилирането, свързани с неочаквано изключване на уреда. Има предимства да запазва вентилационните топли газове и да осигурява естествена тяга за предотвратяване на проблеми при неочаквано изключване. Вентилация в съществуващ комин. Производителите на печки предоставят препоръки за вентилиране в зидани и фабрично изградени комини, които могат да включват частична или пълна облицовка на комина. Полезни съвети за естествена тяга: Всички отвори за уреди, проектирани без механични вентилатори за изгорели газове, трябва да отговарят на изискванията на производителя на печката за минимална тяга и трябва да завършват над нея. Освен изискванията за уреда, какви други фактори могат да се вземат предвид при определянето на системите за вентилиране на печка за пелети ? Следните фактори могат да играят роля при определянето на вентилационната система.

Как трябва да се монтират и обединят компонентите за обезвъздушаване на пелети ?

Инсталациите на голяма надморска височина, обикновено по-високи от 2500 метра над морското равнище. Може да изискват специални възможности за обезвъздушаване, за да осигурят адекватен въздух за горене или тяга. Изключително стегнатата конструкция на къщата или на кухнята, баня или други вентилатори за отработените газове. Могат да създадат отрицателно налягане в дома, което намалява ефективността на вентилацията. Може да наложи одобрен външен източник на въздух. Полезни съвети при ветрови условия: Непредвидимите ефекти на силни ветрове или преобладаващи ветрови условия може да наложат добавянето на вертикално вентилиране, което се простира над покрива или специални капачки за затваряне на комина. Почистване и поддръжка: Вентилационната система трябва да бъде проектирана с нормална поддръжка. Инструкциите на производителя на уреда трябва да се следват отблизо по отношение на уплътненията на фуги и шевове. По-специално на механични отвори за изпускане под налягане.

Каква е добра отправна точка за научаването на работа с печка на пелети ?

Задължително е те да са газо непроницаеми, за да не могат да изтекат. Обикновено се изисква правилно прилагане на одобрен уплътнител или уплътнителна лента. Инструкциите на производителя на уреда за уплътняване на тръби, които надвишават инструкциите на производителя за вентилация, трябва да имат предимство. Можете да получите представа какво включва отоплението с пелети. Чрез запознаване с принципите на работа и причините за поддръжката, които ще разберете като опитен оператор. Правилото тук е „Преди всичко да се повреди, прочетете инструкциите.“ Работата с печката на пелети не е трудно, но това е нова технология, която изисква основни знания. Как да запаля печката за пелети. Малко сухо гориво (пелети) и въздух за горене осигурени от вентилатор на повечето проекти правят стартирането лесно. Инструкциите за експлоатация, придружаващи печката, дават конкретните стъпки, които трябва да следвате.

Какво да правя след като печката запали ?

На печките с автоматично запалване, натискането на бутона за стартиране подава пелети към съда за изгаряне и загрява устройството за самозапалване. Ами ако печката не запали правилно ? Безопасно устройство следи за стартиране и спира подаването на гориво, ако работните температури не бъдат достигнати в рамките на определен период от време. Ако стартирането не е успешно, операторът трябва първо да се увери, че бункерът има пелети и че горивото се подава в котела за изгаряне и след това да се опита да рестартира печката. Многократните неуспешни опити за запалване показват необходимостта от поддръжка или професионално обслужване. След настройките на контролния панел или входящия въздух и бърза проверка на работата. Печката е настроена да осигурява часове равномерна, комфортна топлина. Печките, оборудвани с термостат на отдалечено място, реагират на зададена температура на въздуха в помещението чрез включване и изключване.

Полезни съвети за печки за отопление

Или придвижване от ниско до силно изгаряне, в зависимост от стартирането на печката. Какви са признаци на проблеми с изпълнението ? Правилно работещите и поддържани пелетни печки изпитват няколко, ако има такива, проблеми. По-голямата част от работата на печката на пелети е автоматична, но понякога е необходимо регулиране на въздуха за горене. Оранжев, саждив пламък или тъмен дим, излизащ от вентилационния отвор (след стартиране и преди изключване), може да показва необходимостта от повече въздух. Свръх активния пламък изисква по-малко въздух. Проблемите с производителността са по-склонни да бъдат причинени от пренебрегвана поддръжка, отколкото от редовна експлоатация. Малкия пламък, тъмният дим, необичайното зацапване на стъклото. Необяснимото изтичане на дим и намалената топлинна мощност показват необходимостта от поддръжка на компонентите на уреда или вентилационната система. Или от средства за намаляване на налягането в къщата.

Какво се случва при неочаквано спиране като прекъсване на захранването ?

Проблемите, свързани с механична повреда, обикновено водят до това, че превключвателите за безопасност изключват уреда. Изключването на уреда обаче може да не показвайте нищо повече от забравата на собственика да сложи пелети в бункера. Или периодично прекъсване на захранването. Необясними, многократни изключения на уреда се обаждат за професионален съвет и обслужване. Как да затворя печката? Изключването на печката обикновено е въпрос на просто поставяне на управлението в положение „Изкл.“ В съответствие с инструкциите за експлоатация. Подаването на гориво спира да доставя гориво веднага и след като печката се охлади достатъчно, всички двигатели и вентилатори преустановяват работата си. Печката не трябва да се изключва чрез изключване на захранващия кабел. Въпреки че подаването на гориво спира при прекъсване на захранването, пелетите в съда за изгаряне могат да продължат да горят или да тлеят.

Полезни съвети при спиране на захранването ?

Продължителността на това състояние може да варира в зависимост от дизайна на уреда от няколко минути до час или повече. Полученият дим и горещи газове се издигат, търсейки пътя на най-малко съпротивление. Ако вентилационният отвор няма вертикални секции за осигуряване на естествена тяга, димът може да изтече в стаята. Кои са рутинните неща, които правя, за да поддържам печката си правилно ? Задачите за текуща поддръжка са от съществено значение за върховата производителност на печката. Печка за пелети. Проверява се ежедневно и се почиства периодично, за да не се отварят входовете за въздух. Честотата на почистване зависи от вида, степента и съдържанието на горивото. Кутия за пепел. Препоръчва се изпразване преди да се препълни с пепел и понякога по време на работа на печката. Честотата зависи от дизайна на горивото и печката. Обикновено веднъж или два пъти седмично, но месечно в някои нови дизайни.

Полезни съвети за почистване на печката за пелети

В някои печки просто става въпрос за преместване на прът, който остъргва тръбите вътре в печката. Може да изисква професионално обслужване на другите. Кутия за пепел: камери, разположени зад камината, които предотвратяват излизането на излишната пепел от комина на печката. Лесен достъп за отстраняване на пепел от собствениците в някои дизайни; при други се изисква професионално обслужване. Стъкло: Почиства се с препарат за почистване на стъкло, когато стъклото е напълно хладно, на печки с ефективни системи за измиване на въздуха. Може да изисква по-енергични методи за другите. Бункер за пелети: Проверен за натрупани материали от дървени стърготини. Горивото в бункера и тръбата на шнека трябва да се изпразва от време на време, за да се предотврати блокирането на шнека.

Проверка и настройка на настройките на печката с подходящи габарити и измервателни уреди

Кои са някои от по-модерните задачи за поддръжка ? Почистването на вентилационната система обикновено се извършва от професионалисти, но може да се извърши и от собственика на печката с задълбочени познания и подходящо оборудване. Моторите и вентилаторите се нуждаят от периодично почистване и може да изискват смазване. Грешната смазка или грешното количество смазка може да повреди компонентите. Някои компоненти, които изискват отстраняване за обслужване, изискват подмяна на уплътнения. В допълнение, уплътненията за вратата на камината, вратата за пепел и капака на бункера, може да се нуждаят от случайна подмяна, за да се осигури плътно уплътнение. Какви услуги за професионална поддръжка и ремонт ще ми трябват ? Повечето собственици на печки за пелети зависят от професионалното обслужване за почистване и превантивна поддръжка поне веднъж годишно. Много търговци предлагат сервизни планове, които предлагат намалени разходи и удобен график.

Полезни съвети

Обикновено извършваните услуги по почистване и поддръжка включват: Изчистване на пепел и почистване на изпускателните канали зад горивната камера. Почистване и смазване на вентилатори и двигатели. Почистване на бункера и системата за подаване на гориво. Почистване на топло обменната система. Почистване на изпускателните тръби и повторно затваряне на вентилационната система, ако е необходимо. Механичните и електрическите компоненти в крайна сметка могат да се износят и да се нуждаят от ремонт или подмяна. Сега много производители предлагат евтини, високо стойностни разширени гаранции за електрически компоненти. Можете също така да се възползвате от професионални съвети, които ви помагат да подобрите работата и удобството на печката с помощта на съвети за работа или информация за горивото. Как да избера сервизен техник ? Намирането на компетентна вътрешна услуга наистина трябва да бъде част от решението за покупка, тъй като обслужването е необходимо поне на годишна база.

Полезни съвети

Много печки и сервизни техници предлагат план за обслужване, който определя график за обслужване, какво се покрива, пътни разходи и други подробности. Един от начините за оценка на документацията за услуги е да поискате справки. Друго е да потърсите техници, които са положили националния изпит, за да станат сертифицирани от образователната фондация с нестопанска цел. Професионалните горелки за пелети жънат награди от пазаруване и планиране. Разбира се, че печките на пелети допринасят за драматично подобрение на удобството за дългата традиция на огнището. Самото гориво се съхранява лесно и чисто и се борави с торби. Еднократно зареждане на пелетна печка може да осигури дълги часове топлина. Пелетните печки също осигуряват специален комфорт, свързан с изгарянето на дърва. Комбинацията от вентилатори, доставящи топли въздушни течения и директният комфорт на сияйна топлина, осигурява специално удовлетворение в студен зимен ден.

Какво ще ми хареса в отоплението с пелети?

Предоставената топлина е равномерна и постоянна, поради автоматично регулираното подаване на гориво в отговор на настройките на собственика. Пелетните печки също предлагат силни ползи за околната среда. Пелетите не само намаляват зависимостта от ограничените доставки на изкопаеми горива като нефт и газ. Но също така използват добре материали, които в противен случай биха довели ненужно и скъпо към проблемите ни с изхвърлянето на отпадъци. Освен това пелетните печки горят много чисто и предлагат най-ниските емисии на нежелани замърсители от всички уреди за изгаряне на твърдо гориво. Изгарянето на пелети от биомаса предлага удобна топлина, доставена с грижа за околната среда.

Сайта е изработен от Seo-visia.com