2022-05-25

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Предимството на пелетите

предимството на пелетите

Предимството на пелетите

Сравнителна таблица за разход на пелети за един отоплителен сезон. Пелетите се произвеждат в цилиндрични форми, като дебелината им може да бъде в два размера 6 мм и 8 мм. Дължината на пелетите започва от 1 сантиметър и достига до 3 сантиметра. Пелетите които се произвеждат от сърцевината на дърветата, са екологично и чисто гориво. Предимството на пелетите. Те са бъдещата алтернатива за отопление в повечето домакинства. Една от най-характерните черти при висококалоричните пелети е, че котелът може да се чисти един път в месеца. Но за целта трябва да се използват само висококалорични пелети. Тогава комфорта от топлина става несравним в сравнение с останалите видове горива. При използването на дървесни пелети, цената за отопление се оказва почти еднаква в сравнение с другите горива за отопление. Желателно е да си закупите дървесни пелети още през лятото.

Какво е предимството на пелетите

При изгарянето на пелети, Вие получавате топлина която е несравнима с отоплението на други горива. Калоричността на пелетите може да достигне от 6 до 7 киловата. От своя страна те имат големи предимства в сравнение с дървата за огрев. При едно зареждане на котела с пелети, може да се греете няколко дена. Изгорелите димни газове на дърва, въглища и други изкопаеми, замърсяват въздуха прекалено много. При изгарянето на дърва, въглища и други изкопаеми, се отделя прекалено много прах, пепел и сажди. Затова хората напоследък преминаха на котли с горелки за пелети. Купуването, складирането, рязането и почистването на дърва, въглища и други изкопаеми е свързано с прекалено много работа. Затова ако използвате дървесни пелети, ще спестите половината от цялата тази работа. При отоплението на пелети, се изисква носене и зареждане на бункера. Процесът на изгаряне в котела се извършва напълно автоматично и вие ще можете да чистите котела веднъж в месеца.

Предимството на пелетите пред други горива

За сега, най-евтиното отопление са дървата за огрев, но от друга страна е много неприятно чистенето и изхвърлянето на пепелта. За това повечето хора ги отбягват и предпочитат пелетите. Все още много домакинства използват дървата за отопление. Естествено е че дървата имат най-голяма калоричност, особено ако се отоплявате с дърва от габър, бук или дъб. Горенето на дърва е свързано с много носене, рязане, цепене и почистване. Най-голямата особеност при дървата е, че изгарянето става прекалено бързо в котела. Най-доброто изгаряне при дървата е, комбинацията на дърва с въглища. Дървата за отопление отделят прекалено голяма топлина, която държи огъня в порядъка на няколко часа. Те също отделят много пушек, особено ако не са добре изсъхнали. Най-калоричните дърва за отопление са от габър, бук и дъб. Всичко друго което не е свързано с изброената дървесина, изгаря прекалено много бързо. При отоплението на дърва, въздухът и природата се замърсяват много.

Сравнение на пелетите с другите горива

Най-чистото гориво засега е, използването на електроенергията. При използването на електроенергия, може да бъдете спокойни че само с едно натискане на дистанционното, ще получите уют и топлина. При отопление на ток, Вие спестявате времето което ще загубите при носене, рязане и цепене на дърва. Единственият недостатък на електроенергията е, че сметката за ток ще Ви бъде много по-висока. При отопление с електроенергия, може да възникнат пожари и редица други повреди. Опасностите които са свързани с отоплението, може да са причина на слаба електрическа инсталация. Повреда в уредите за отопление, ниско напрежение в електрическата система. И редица други неизправности, свързани с напрежението по инсталацията. Вярно е че отоплението с климатици, оказва най-благоприятни моменти. Но за сметка на това, електромерът показва че сумата за плащане на тока, се увеличава двойно. За информация и доставка на пелети, потърсете услугите на фирма за пелети – ПEЛЕТИ.COM

Сайта е изработен от Seo-visia.com