2022-05-25

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Предназначение на пелети

предназначение на пелети

Предназначение на пелети

Пелетите са много специфична дървесина, която се получава от сърцевината на иглолистни и широколистни дървета. Един от най-важните фактори е изгарянето на пелетите в котела, който се захранва с пелети. Предназначение на пелети. Пелетите изгарят в котела, предавайки топлина, служеща за отопление на стаи и промишлени халета. Те се прилагат най-вече, като ефикасно, чисто и екологично отопление. Тяхната задача е да повиши високият коефициент на полезно действие в котела, като излъчва голяма топлина. Хубавото при пелетите е това, че с тяхното приложение се постига огромно повишение на мощността в котела. Цялата тази процедура става възможна, тъй като котелът улавя и използва изгорелите газове от пелетите, като ги впряга в работа. По този начин, се повишава общият коефициент, на полезно действие в котела. Ползването на ниско качествените пелети, ще намали полезният коефициент, на полезно действие в котела Ви. Препоръчваме Ви, да използвате само ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПЕЛЕТИ!

Как се повдига коефициента на полезно действие в котела ?

Пелетите се прилагат, както в обикновените пелетни печки, така и в котлите, които са оборудвани с горелки. При обикновените пелетни печки е монтиран малък вентилатор, за да може да се постигне по голям коефициент на полезно действие. На пелетните горелки, които са с мощност над 50 киловата се монтира голям вентилатор. Вентилаторът служи за разпространение на нагрелият се въздух към стените на котела. Горещият въздух от своя страна минава през серпентини, които са разположени в средата и горната част на котела. Преминаващият, през серпентините горещ въздух, нагрява стените на котела, като излъчва топлина, която затопля водната риза на котела. Методът на този кръговрат, създава висок коефициент на полезно действие. Високият коефициент на полезно действие, който се създава в котела, зависи само от високата калоричност, на дървесните пелети за отопление. Използвайте пелети само със висока калоричност и които да отговарят на всички европейски изисквания.

Ако имате нужда от висококачествени пелети, потърсете услугите на фирма за пелети – ПЕЛЕТИ.COМ

Сайта е изработен от Seo-visia.com