2022-06-26

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Производство на Пелети

Производство на пелети

Производство на Пелети

Производство на пелети от клас KLASS EN PLUS A1++. Производството на дървесните пелети от биомаса е индустрия, попадаща в енергийния сектор. Основните производители на пелети са, големите дървообработващи компании, които използват суровина, от отпадъчен материал. За производството на пелети от биомаса, не е нужно добавянето на химични слепващи вещества. Суровината за производството на пелети може да бъде под различна форма, като дървен чипс, талаш и суров дървен материал. Производството на пелети, включва следните няколко етапа. Най-важният етап за производство на пелети, това е транспортът. За целта е нужно, суровината да бъде транспортирана, до ЦЕХ ЗА ПЕЛЕТИ. Тя може да се транспортира с камиони, полуремаркета и други превозни средства. Вторият етап включва, смилане и раздробяване на дървесината. Подаването на суровината, се извършва с транспортна лента, която транспортира материала, до раздробяващата машина. За раздробяването на материала, се използва нормална чукова дробилка.

Етапи на производство

След смилането на суровината, големината и достига от 3 до 5 милиметра. Следващият етап, е сушенето на суровината, която излиза от раздробяващата машина. За суровина с влажност, повече от 12 %, е необходима сушилня. В сушилнята се подава горещ въздух, при който горещината достига до 250 градуса целзий. По този начин, се получава топло обмен, между самата суровина и горещият въздух. В процеса на сушене, студеният въздух се нагрява в горивната камера и след това се подава към сушилнята. Посредством спирална система, материалът се транспортира, към разтоварващия бункер. Изсушеният материал, е вече готов за пресоване. Пресата за производство на пелети, е снабдена с автоматична система. Системата, контролира температурата, а пресата произвежда пелети, с голяма плътност. След това, горещите пелети, попадат в охлаждащата машина.

Последен етап на производство

Там студеният въздух, влиза в контакт с тях. Пакетирането е последният етап, от производството на пелети. Специална машина за пакетиране, пълни чувалите от 15 килограма и ги запечатва посредством нагряване. След това, служител подрежда пакетираните чували, на палет с размери 80 на 120 сантиметра, по 5 броя на ред. Подреждането на чувалите, върху палета, достига четиринадесет реда. Ако имате нужда, от информация за производство на пелети, потърсете услугите на – ПЕЛЕТИ.COM

Сайта е изработен от Seo-visia.com