2022-06-26

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Характеристика на Пелети

характеристика на пелети

Характеристика на Пелети

Характеристика на пелети дървесните пелети, те принадлежат към категорията на горивата, които са създадени от биомаса. Те се произвеждат, автоматично чрез пресоване, от дървесни стърготини и останки на различни видове дървета. При самото производство, те се превръщат в гранули, като размерите им започват от 6 милиметра и достигат до 8 милиметра. Те се нуждаят, от по-малко пространство за съхранение, в сравнение с други горива, които са създадени от биомаса. Дървесните пелети са лесни за употреба, понеже енергийното им съдържание, достига до 6 KW. При тях съдържанието на влага, е между 6 – 8 %. Посредством веществото лигнин, те изграждат своята структура и стават перфектни за употреба. Дървесните пелети, се класифицират според пепелното си съдържание. Основният принцип, при производството на пелети е, основният процент на кора в първичната суровина. Външният вид на пелетите и миризмата не е показател за качеството на пелетите. Диаметърът на пелетите достига 6 милиметра.

Характеристика на Пелети – На какъв клас се разделят Пелетите ?

Химическата характеристика на произведените пелети, зависят от дървесината, която е изработен пелета. Пелетите, които са били съхранявани в мокри помещения и в следствие на което са се овлажнили, са негодни за употреба. В процеса на пресоване, се забранява използването на неразрешени материали, като лепило и пластмаса. Класификацията доказва, че съществуват три вида пелети. Тази класификация, се разделя на три класа. Premium, Standart и Industrial. Класовете Premium и Standart, са предназначени за употреба, при промишлени и жилищни нужди. Те са пригодени за всички видове котли, с автоматична система. Калоричността на този вид пелети започва от 5 KW и достига до 6.5 KW. Пелетите принадлежащи към третият клас, трябва да се използват само за индустриално приложение. Дървесните пелети са топлинно обработени и могат да се съхраняват в дългосрочен план с по-малък риск от формоване.

Характеристика на Пелети – От какво зависят цените на Пелетите ?

Цените на дървесните пелети не зависят от променливите цени на петролният пазар. Ако търсите висококачествени пелети с висока калоричност и с ниско съдържание на пепел, потърсете ПEЛЕТИ.COM. Пелетите са пресовани цилиндри с диаметър до 25 mm, най-често се срещат пелети с диаметър 6 … 10 mm. Физическите и геометричните характеристики: диаметър, дължина, плътност, влажност, насипна плътност – се определят от параметрите на оборудването. Тази форма осигурява течливост и позволява използването на всички известни методи за автоматизация в захранващите устройства на котелни помещения. До голяма степен благодарение на това пелетите се превърнаха в основен вид пресовано гориво в Европа. Химическите характеристики на готовите гранули зависят от изходната суровина. В процеса на пресоване не се допуска използването на чужди материали като лепило и пластмаси. На пазара има няколко вида пелети за гориво. Основният принцип на отделяне на този вид гориво е процентът на кора в суровина. Колкото по-тъмни са гранулите, толкова по-високо е съдържанието на кора.

Цвета на пелетите – критерий за качеството

Обикновено бяло-жълтите пелети се произвеждат от отпадъци от мебелното производство. Пелети с добавка на кафяви импрегнации се правят от суровини с добавка на кора. Обаче, цветът на пелетите не е критерий за качество. Чрез цвета на пелетите е възможно да се определи кои суровини се използват, как се осъществява гранулирането и как се съхраняват пелетите. Но за качеството на самите пелети, цветът ще каже малко. Друга характеристика на горивните пелети е количеството отделена топлина. Често този показател е основният фактор при формирането на цената на този вид гориво. Пелетите винаги потъват във вода, както добри, така и лоши, тъй като плътността на пелетите е по-голяма от 1. Това не е критерий за оценка на миризмата на пелети, с изключение на чужди миризми, показващи употребата на химикали. Свързване или неправилно съхранение. Дори ръбовете на пелетите също нищо не показват нищо.

Характеристика на Пелети – Важни параметри за производство на пелети

Съдържание на пепел, плътност, носенето. Съдържанието на пепел в гранулите е, според стандарта на европейските страни, по-малко от 1,5%. Трябва да се отбележи, че когато се изгарят в промишлени предприятия с автоматично извличане на пепел, съдържанието на пепел в пелетите няма значение. Диаметър и средна дължина. Пелетите имат са по-строги изисквания за размера, отколкото горивните брикети. Това се дължи на използването им в специални котли. Най-често срещаните диаметри на пелетите са 6 мм. и 8 mm. Тъй като горивните брикети имат по-широко приложение и не изискват специални инсталации за изгаряне. Те са алтернатива на дърва за огрев, техният диаметър и дължина зависи от изискванията на крайния потребител. Топлина на горене. Топлината на изгаряне на биомаса е количеството топлина, отделяна при горенето на 1 kg вещество. Има по-висока и по-ниска калоричност.

Съдържанието на пепел в пелети

Най-високата топлина на изгаряне е количеството топлина, отделяна при изгарянето на 1 кг биомаса. С пълна кондензация на всички водни пари, образувани при горенето, като генерираната от тях топлина се изразходва за тяхното изпаряване. така нареченото латентна топлина на изпаряване. Най-ниската топлина на изгаряне е количеството топлина, отделяна при изгарянето на 1 кг биомаса. Без да се отчита топлината, изразходвана за изпаряването на влагата, образувана при горенето на това гориво. Измерването на топлината на горене се извършва в така наречената „калориметрична бомба“. Топлината на горене обикновено се изразява в MJ / kg или kJ / kg, а основата може да се приеме като масата на мокро или сухо сухо гориво. Съдържанието на пепел се отнася до съдържанието на минерални вещества в горивото. Което остава след пълно изгаряне на цялата горивна маса. Пепелта е нежелана част от горивото, тъй като намалява съдържанието на горимите елементи и усложнява работата на пещите.

Съдържание на влага в пелети

При извършване на анализи, съдържанието на пепел се изчислява върху сухата маса на горивото. Влажността на дървесната биомаса е количествена характеристика, показваща съдържанието на влага в биомасата. Има абсолютна и относителна влажност на биомасата. Абсолютна влажност се нарича отношение на масата влажност на масата. Относителната или работната властност се нарича отношение на масата влажност на масата. Влажноста влияе върху топлинното число на био топливата. Низкото съдържание на влага гарантира постоянната ефективност. Хлорът присъства в дърво само в много малки количества. Ниското съдържание на хлор показва, че брикетите са изработени от чисти стърготини. Високото съдържание на хлор в димните газове може да доведе до корозия. Ниското съдържание на азот и сяра показва, че горивните брикети също са направени от чисти стърготини. Високите нива на азот и сяра в димните газове могат да доведат до корозия на горивото. Добавките се използват като свързващи елементи. Когато се използват висококачествени технологии и висококачествени суровини с доста ниско съдържание на влага. Пресованото гориво няма да изисква никакви добавки.

Сайта е изработен от Seo-visia.com