2022-06-26

Пелети.com

0893 259 263 | 0893 259 263

Качество на пелети

качество на пелети

Качество на пелети

Качество на пелети, зависи от няколко фактора. Един от тях, е вида на дървения материал. От различните видове дървесина, се произвеждат пелети с различно качество. Пелетите не трябва да съдържат, синтетични свързващи вещества. От технологията на производството, зависи степента на плътност на пелетите. Най-важният елемент, за качеството на пелетите, е пресоването. При пресоването се изисква, да се създаде много голямо налягане. Тогава температурата се повишава и пелетите стават много по-качествени. Производството на пелети с некачествени машини, води до намаляването на ефективността на пелетите. Произведените пелети, не изгарят достатъчно добре, тъй като не са пресовани качествено. При горенето на пелети, миризмата трябва да е същата, както и при дървата. Произведените пелети, миришат на прясна дървесина. Цветът на пелетите, трябва да бъде същият, както и на дървото, от което е произведено.

Как се определя качество на пелети

Качество на пелети, това не може да се определи по цвета. По миризмата на пелетите, може да се усети, наличието на химични вещества. Ако усетите, остри миризми, това е показател на химически добавки. При производството на пелети, не трябва да има съдържание на, синтетични свързващи вещества. Химическите добавки, намаляват коефициента на полезно действие в котела. Това може да повреди дори и инсталацията, при тяхното производство. Синтетичните свързващи вещества, са вредни за здравето. Пелетите, които имат високо съдържание на вода, намаляват ефективността на горенето в котела. Нормалното съдържание на вода в пелетите, увеличава коефицента на полезно действие в котела. Влажността, увеличава дима в котела и намалява калоричността на пелетите. Качеството на пелетите може да зависи от доста фактори, като вида на дървеният материал. Размера на гранулите, методите на изсушаване на пелетите и процеса на работния цикъл при гранулиране.

Какво трябва да знаете за пелетите

Преди да си купите пелети, проверете техният диаметър. Най-доброто изгаряне на пелетите е с диаметър от 6 милиметра. Пелетите с диаметър от 8 милиметра, не изгарят нормално и създават големи неприятности. Нормалните пелети с дебелина от 6 милиметра, изгарят най-добре. Пелетите трябва да имат, лъскава и гладка повърхност. В чувала не трябва да има голямо количество прах. Това води до задръстване на горелката и проблеми със запалването. Произведените пелети, миришат на прясно отрязана дървесина. Ако усетите, остри миризми, това е показател на химически добавки. В пелетите не трябва да има съдържание от веществото лигнин. Ако желаете, да проверите качеството на вашите пелети, потърсете услугите на ПЕЛЕТИ.COM

Сайта е изработен от Seo-visia.com